Adab-Adab Sholat Tahajud


Mengambil petunjuk Nabi s.a.w didalam menunaikan sholat malam.

Berniat Sholat Malam Ketika Menjelang Tidur

"Segala amal perbuatan itu berdasarkan niatnya." HR. Bukhori (1) dan Muslim (1907).

"Barangsiapa mendatangi ranjangnya dalam keadaan berniat untuk bangun mengerjakan sholat di malam hari, kemudian ia tertidur hingga Shubuh, maka dituliskanlah untuknya pahala niat sholat malam tersebut, sedangkan tidurnya itu merupakan sedekah untuk dirinya dari Robbnya Azza Wajalla." HR. Nasa'i (1786), Ibnu Majah (1344), dan Hakim (I/311).

Kisah Sholat Tahajud Ibrohim Bin Adham


Dalam sebuah munajatnya Ibrohim Ibnu Adham pernah berkata “ Ya Illahi, tunjukkan kepadaku teman dekatku di dunia dan karibku di akhirat”

Kemudian iapun bermimpi dalam tidurnya bahwa ia diperintahkan bahwa ia diperintahkan agar pergi ke Bashroh untuk mencari seorang wanita yang bernama Salamah As-Sauda, karena wanita inilah yang akan menjadi istrinya di akhirat nanti.

Maka Ibrohim bin adham pun pergi ke Basroh dan menanyakan kepada sebagian orang, “Apakah disini ada seorang wanita yang berilmu dan zuhud bernama Salamah As-Saudah?” Orang itu menjawab, “Tidak ada “

Kisah Sholat Tahajud Yazid Al-Busthomi


Diantara Kisah menarik tentang diri Abu Yazid Al-Busthomi adalah ketika masih kecil, sang ayah mengirimnya ke maktab. Ia membaca Alqur'an dari awal, dan ketika sampai pada surat Al-Muzzammil dan membaca ayat :

QS. Al Muzamml (73:1-2)
"Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah (untuk sholat) di malam hari, kecuali sedikit (dari padanya)."

Maka ia bertanya :" Wahai ayah, siapakah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengerjakan sholat malam/tahajud seperti ini? Ayahnya menjawab, " Anakku sayang, yang mendapat perintah ini adalah Nabi Muhammad saw."
Ia berkata, "Lalu kenapa ayah tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw?" Ayahnya menjawab, "Itu merupakan perintah yang dengannya Allah SWT memuliakan Nabi Muhammad saw."

Hadits-Hadits Tentang Sholat TahajudDiriwayatkan Aisyah r.a, ia berkata :
"Nabi SAW mengerjakan sholat malam hingga bengkak kedua telapak kaki beliau,lalu aku katakan kepada beliau,'Mengapa engkau melakukan seperti ini, ya Rosulullah, padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah? 'Beliau menjawab,'Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur?" (HR Bukhori VIII/449 dan Muslim 2819 dan 2820)


Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi bersabda: “ Sholat malam adalah dua rokaat dua rokaat. Jika engkau khawatir segera tiba waktu Subuh, maka witirlah dengan satu rokaat saja.” (HR. Bukhori (II/397), Muslim (749) dan Abu Dawud (1326).

Ayat-Ayat Tahajud


QS. Al Isro'
79. Dan pada sebahagian malam hari, kerjakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Robb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.

QS. Adz Dzaariyaat
15. Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air,
16. sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
17. Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.
18. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.
 

Rahasia dan Keajaiban Shalat Tahajud. Copyright 2012 All Rights Reserved Kunci Rezeki Free Blogger Templates Converted into Blogger Template by Bloganol dot com